Analiz

Reolojik Analizler

Reometre Cihazı 

Reoloji, akış ver deformasyon altında malzeme davranışını inceleyen bilim dalıdır. Malzemeler proses esnasında farklı akış ve deformasyonalara uğramaktadır. Bu amaçla reometreler ile malzeme davranışı incelenerek rutin kalite kontrol ve üstün Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlanabilmektedir. Örneğin; bir malzemenin pompa ile akışa geçirilmesinde pomba basıncı, reolojik veri olan akma noktası ile ilişkilendirilebilir veya akış sonrası kalıpta, yüzeyde yayılma davranışını incelemek için tiksotropi davranışı incelenebilir. Sıcaklık ile malzeme davranışındaki değişim incelenebilmektedir. 

Malzemeler mekanik ve reolojik özellikleri açısından viskoz, viskoelastik ve elastik olmak üzere üç temel grupta incelenir.  Viskoz malzemelere su, mineral yağlar; elastik malzemelere ise çelik yay örnek verilebilir.  Viskoelastik malzemeler ise hem viskoz hem de elastik karakteri bir arada barındırmaktadır. Viskoz karakterin baskın olması halinde viskoelastik sıvı; elastik karakterin baskın olması halinde ise viskoelastik katı adını almaktadır. Viskoelastik malzemelere günlük hayattan örnek olarak; şampuan ve diş macunu verilebilmektedir. Malzemlerin bu davranışları durağan veya akış halinde iken birinden diğerine dönüşebilmektedir. 

Rotasyonel ve osilasyonel reometrelerde; tork ve defleksiyon açısı takip edilir. Bu şekilde rotasyonel ve osilasyonel testler gerçekleştirilerek malzemelerin yukarıda belirtilen davranışları tayin edilebilir.

  • Rotasyonel testlerde temel olarak viskozite ölçümleri yapılır ve viskozitenin akış hızı, sıcaklık v.b.  parametreler ile değişimi incelenir.
  • Osilasyınel testlerde modül değerleri incelenerek viskoelastik karakter ayrıntılı incelenebilmekyedir. Viskoz karakteri tanımlayan viskoz modül (G’’, Viscous ya da Loss Modulus); elastik karakteri tanýmlayan elastik modül (G’, Elastic ya da Storage Modulus) ve bu iki karakterinin bir birine oranını ifade eden kayıp faktörü (tand= G’’/G’, loss factor) osilasyonel testler ile elde edilen başlıca verilerdir (G'>G'' ve tand<1 ise viskoelastik katı, jel; G'=G'' ve tand=1 sol-jel geçişi; G'>G'' ve tand>1 viskoelastik sıvı).


**Analiz talebinde bulunursanız lütfen sayfa sonundaki "Analiz Talep ve Numune Gönderim Formu"' nu numuneleriniz ile birlikte SAM' a ulaştırınız.

Resimler

Dosyalar