Basında Biz

Dünya gazetesi Mayıs 2017 sayısında 'SAM, Endüstriyel Simbiyoz projesini tamamladı' başlıklı yazı ile yer aldık

Seramik Araştırma Merkezi (SAM), yürütücülüğünü yaptığı ve seramik sektöründe örnek teşkil eden Endüstriyel Simbiyoz projesini tamamladı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile yürütülen “Seramik Karo Ve Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Açığa Çıkan Atıksu Arıtma Keklerinin Çimento Sektöründe Simbiyotik Kullanılabilirliğinin Fizibilitesi” projesi hakkında bilgi veren SAM Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Alpagut Kara, projenin 10 seramik kaplama ve sağlık gereçleri firması ile Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyelerinin ve ÇİMSA’ nın yer aldığı çok ayaklı bir proje olduğunu söyledi. Projede Bilecik ve Eskişehir illeri civarında yoğunlaşmış durumdaki seramik tesislerin yer aldığını belirten Kara, “Arıtma keklerinin çimento sektöründe alternatif hammadde olarak değerlendirilmesi için; mevcut durum analizi, firmalardan temin edilen atıkların karakterizasyonu ve çimento sektöründe kullanıma uygunluklarının tespiti, uygun kurutma tipinin Analitik Serim Süreci (ANP) yöntemi ile belirlenmesi ve kurutma sisteminin fizibilite çalışması yapıldı” dedi. Kara, projenin ana amaçları endüstriyel bölgeler ve firmalar arasındaki iletişimi güçlendirmek, aynı atıklara ve kaynaklara sahip firmaları kapsayan ortak çalışmalar olduğunu vurguladı.

Ayrıca proje ile ilgili haber Bebkahaber dergisinin 21. sayısında da yer aldı. 

http://online.pubhtml5.com/bvlp/ikoa/#p=42

Resimler

SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ  - SAM A.Ş.
SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ  - SAM A.Ş.