ENGLISH 0222 323 82 76
Hakkımızda Hizmet Ücretleri Bültenler İletişim
 

Ar-Ge Faaliyetleri

İşbirliği, Güç Birliği, İnovasyon

SAM A.Ş. bünyesinde yapılan projeler genel olarak 3 grupta toplanmaktadır.

Ortak Yarar Projeleri
İnovatif Projeler
İkili Projeler

Ortak yarar projeleri, sektörün teknolojik ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda, işbirliği ortağı firmaların AR-GE bölümü sorumlularının katılımı ile belirlenerek ortaklaşa gerçekleştirilen ve sonuçları tüm işbirliği ortağı firmalar ile paylaşılan projelerdir. İnovatif projeler ise, Sektörde faaliyet gösteren firmaların kullandıkları hammadde, yarı ürün veya ürünlerin iyileştirilerek, firmaların dünya pazarında rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla SAM bünyesinde gerçekleştirilerek işbirliği ortağı ve/veya işbirliği ortağı olmayan firmalara satılabilen ve SAM'a gelir getiren projelerdir. Bu projelerde, ortak yarar projelerinde geçerli olan sistematik geçerlidir.

Ortak yarar projeleri Teknik Kurullar'da tüm Teknik Kurul işbirliği ortaklarının görüş birliği ile belirlenir ve Yönetim Kurulu'nda onaylanır. Projeler belirlenirken teknolojik uygulama potansiyeli hem Teknik Kurullar'da hem de Yönetim Kurulu'nda göz önünde bulundurulur. Projelerde danışman olarak görev almak isteyen işbirliği ortağı kuruluş temsilcileri de, mümkünse Teknik Kurul toplantılarında belirlenir. Bu danışmanlar, düzenli olarak proje gidişatı hakkında akademik danışmanlardan bilgi alarak ve toplantılar yaparak projelerin mümkün olduğunca proje takvimi çerçevesinde ve endüstriyel olarak uygulanabilir boyutlarda kalmasını sağlamaya ve proje sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olur.

Firmalar ile yapılan ikili projelerde öncelikle firma beklentileri doğrultusunda yetkili firma temsilcisi, Ar-ge Koordinatörü, Ar-ge Koordinatör Yardımcısı ve proje yürütücülerinin katılacağı bir toplantı ile projenin konusu net bir şekilde belirlenir. Projede, projeyi yönlendirmek ve yürütmek üzere üniversite personeli veya SAM personeli görevlendirilebilir. Proje konusu, proje maliyetleri ve proje çalışanlarının belirlenmesinden sonra firma ile SAM arasında bir proje sözleşmesi yapılır.

Proje konusu, proje danışmanları, uygulama çalışmaları kapsamında yapılacak işler, firmanın ve SAM'ın yapacağı çalışmalar, iş-zaman etüdü, proje başlama tarihi ve tahmin edilen bitiş süresinin belirlendiği proje sözleşmesi karşılıklı olarak firma ve SAM sorumluları tarafından imzalanarak proje başlatılır.

İkili projeler, ortak yarar projeleri ve yenilikçi projelerin uygulama sistematiği kapsamı dışındadır. Bu projelerin kullanım hakları sadece firmaya aittir. Bu özellikleri dışında kalan konularda ortak yarar projeleri ve yenilikçi projeler için geçerli şartlar geçerlidir.

İşbirliği ortağı ve/veya işbirliği ortağı olmayan firmalar tarafından talep edilen konuda gerçekleştirilen ve bir gizlilik anlaşması çerçevesinde sonuçları sadece ilgili firmaya iletilen projelerdir.