Genel

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştaylarının 5. si 21-22 Mart tarihlerinde Amasya Üniversitesi’ nde gerçekleştirildi. Çalıştayda Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Güncel Sorunları ve Çözüm  Önerileri, Kamu/Üniversite/Sanayi İşbirliğinde Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Önemi, Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Faaliyetini Düzenleyen Yönetmelikler, Laboratuvar Akreditasyonu ve Sürdürebilirliği, Merkezi Laboratuvarlar İçin Gelecek Projeksiyonu ve Öneriler gibi konular üzerinde duruldu. Çalıştayda ayrıca Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma […]

Genel

Uygulamalı Temiz Üretim Denetimi Eğitim Programına katıldık.

Anadolu Üniversitesi ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’ nde 15-16 Ocak 2019 tarihinde TÜBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından düzenlenen Uygulamalı Temiz Üretim Denetimi Eğitim Programı na Kalite Uzmanı Gülden Tok tarafından  katılım sağlanmıştır. Eğitimde üretimde proseslerin belirlenmesi, atık emisyonları, temiz üretim noktaları, çevresel performans değerlendirmeleri ve sonuç olarak üretim verimliliği konuları üzerinde durularak uygulamalar gerçekleştirilmiştir.