Hizmet Ücretleri

Fiyatlara KDV dahil değildir. (07.01.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Listede adı koyu renkli yazılmış testler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Standart NumarasıTest AdıTest Ücreti
TS EN ISO 10545-1Seramik karolar-Numune alma ve kabul esaslarıParti büyüklüğüne göre belirlenir.
TS EN ISO 10545-2Seramik karolar-Boyut ve yüzey kalitesi tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-3Seramik karolar-Su emme tayini (vakum metodu ile )280,00 ₺
TS EN ISO 10545-3Seramik karolar-Su emme, görünen gözeneklilik, görünen bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin tayini (vakum metodu ile)280,00 ₺
TS EN ISO 10545-4Seramik karolar-Kopma modülünün (eğilme dayanımı) ve kırılma dayanımının tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-5Seramik karolar-Çarpma dayanımı tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-6Seramik karolar-Sırsız karolar- Derin aşınma dayanımı tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-7Seramik karolar-Sırlı karolar- Yüzey aşınmasına dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-8Seramik karolar-Lineer ısıl genleşme tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-9Seramik karolar-Isı şokuna dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-10Seramik karolar-Rutubet genleşmesi tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-11Seramik karolar-Sırlı karolar- Sırın çatlama dayanımı tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-12Seramik karolar-Dona dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-13Seramik karolar-Kimyasal maddelere dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-14Seramik karolar-Lekelenmeye dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-16Seramik karolar-Küçük renk farklılıklarının tayini280,00 ₺
DIN 51130Seramik karolar-Kaymazlık Tayini-Kayma riski yüksek zeminler için- Ayakkabı ile280,00 ₺
DIN 51097Seramik karolar-Kaymazlık Tayini-Islak zeminler için- Çıplak ayak ile230,00 ₺
TSE CEN TS 16165-Ek AYaya yüzeylerin kayma direnci tayini-Ramp testi- Islak zeminler için-Çıplak ayak ile230,00 ₺
TSE CEN TS 16165-Ek BYaya yüzeylerin kayma direnci tayini-Ramp testi- Kayma riski yüksek zeminler için-Ayakkabı ile280,00 ₺
BS 7976Pendulum cihazı ile yüzeyin kayma direnci tayini280,00 ₺
TS EN 13036-4Yüzeyin kayma / fren dayanımı tayini – Sarkaç metodu280,00 ₺
ANSI A.137.1Dinamik sürtünme katsayısı tayini (BOT 3000 cihazı ile)280,00 ₺
ANSI B101.3Dinamik sürtünme katsayısı tayini (BOT 3000 cihazı ile)280,00 ₺
ASTM C 373-16Seramik karolar-Su emme tayini (vakum metodu ile)230,00 ₺
ASTM C 133Refrakter malzemeler – Soğukta basma mukavemeti tayini280,00 ₺
ASTM C 830Refrakter malzemeler – Su emme, görünen gözeneklilik, görünen bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin tayini (Vakum metodu ile)280,00 ₺
ASTM C 357Refrakter malzemeler – Granül halindeki refrakter malzemelerin bulk yoğunluğunun tayini280,00 ₺
NF D 14-501Vitrifiye malzemeler – Yüzeylerin aşınmaya karşı dayanıklılığı tayini280,00 ₺
TS 605Vitrifiye malzemeler – Sırın zamanla çatlamaya dayanıklılığı tayini230,00 ₺
TS 605Vitrifiye malzemeler– Su emme oranı tayini230,00 ₺
TS 800 EN 997Vitrifiye malzemeler– Tek parça ve takım klozetler – Su emme oranı tayini230,00 ₺
MS 147 / AS 1976Vitrifiye ürünler – Su emme oranı tayini230,00 ₺
AS 1976-1992Vitrifiye ürünler – Çatlama dayanımı tayini (Otoklav 3,5 bar 10 saat)230,00 ₺
TS EN 1217 Metot-A (TS 10850)Porselen sofra eşyaları – Su emme oranı tayini230,00 ₺
TS EN 1217 Metot-C (TS 10850)Porselen sofra eşyaları – Su emme oranı tayini230,00 ₺
TS 10850Porselen sofra eşyaları – Otoklavda çatlamaya dayanıklılık tayini230,00 ₺
TS 10850Porselen sofra eşyaları – Termal şoka dayanıklılık tayini230,00 ₺
TS 12467Düz levhalar- Eğilme dayanımı tayini230,00 ₺

Ar-Ge Fiyat Listesi

Ar-Ge ve Teknolojik Destek Hizmetleri

* Fiyatlarımıza numune hazırlama dahildir.

ELEKTRON VE OPTİK KARAKTERİZASYONNUMUNE * SÜRETEST ÜCRETİ **
Taramalı elektron Mikroskobu
(FESEM-EDX-WDX)Toz halinde min. 20 g Katı halde 5×55 Gün300,00 TL/Saat
Optik Mikroskop Metalograik İnceleme ve DeğerlendirmeMin 1×1 mm2 numune2 Gün150,00 TL/Saat
GENEL KARAKTERİZASYON TEST / ANALİZ ADINUMUNESÜREÜCRET
Nano Boyutta Tane Boyut Dağılım Analizi (5nm – 5µm) (Zetsizer)100 g numune2 Gün125,00 TL/Adet Numune
Zeta Potansiyeli Ölçümü200 g numune2 Gün150,00 TL/Adet Numune
Zeta Potansiyeli Eğrisi Oluşturma (6 noktalı)400 TL/Adet Numune
INSTRON Mukavemet CihazıNumune boyutuyla ilgili bilgi isteyiniz
Çekme Deneyi, 1 numune150 TL/Adet Numune
Çekme Deneyi, 2-5 numune125,00 TL/Adet Numune
Çekme Deneyi, 6 veya daha fazla numune100,00 TL/Adet Numune
Basma Deneyi150,00 TL/Adet Numune
Eğme Mukavemeti (4 nokta eğme)150,00 TL/Adet Numune
MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
X Işınları Difraksiyonu (XRD): 100 g numune3 Gün
Kalitatif Mineralojik Analiz200,00 TL/Adet Numune
Kantitatif Mineralojik Analiz 300,00 TL/Adet Numune
Numune Hazırlama (Toz halinde olmayan numuneler)40,00 TL/Adet Numune
X-Işınları Flüoresansı (XRF) : 100 g numune 3 Gün
Yarı Kantitatif200,00 TL/Adet Numune
Kantitatif250,00 TL/Adet Numune
Fourier Transform Infrared Spektrometresi(FTIR)Toz Min. 20 g veya 2×2 mm2 numune 1 Gün125,00 TL/Adet Numune
Yaş Kimyasal Metot ile B2O3 Miktarının TayiniMin. 20 g numune5 Gün300,00 TL/Adet Numune
Ateş Zayiatı Ölçümü200,00 TL/Adet Numune
FİZİKSEL KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
He Piknometresi ile Tozlarda Kütle Yoğunluğu Tayini100 g numune1 Gün100,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Lazer Tekniği ile su ortamında)100 g numune1 Gün125,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılım Tayini (X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle su ortamında)100 g numune1 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Lazer Tekniği ile alkol ortamında)100 g numune1 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılım Tayini (X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle alkol ortamında)100 g numune2 Gün200,00 TL/ Adet Numune
Refrakter Malzemelerde Aside Dayanıklılık TayiniMin. 50x50x50 mm3 Numune1 Hafta250,00 TL/Adet Numune
Yaş ve Kuru Elek Analizi (600µ-32µ)Min. 200 g numune1 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Alanı Tayini (BET)100 g numune5 Gün250,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü (Portatif Profilometre)Min. 10×10 cm2 numune2 Gün50,00 TL/ Adet Numune
Optimum Elektrolit TayiniMin. 2 Kg numune2 Hafta290,00 TL/ Adet Numune
Kuru Mukavemet Ölçümü75,00 TL/ Adet Numune
Pişmiş Mukavemet Ölçümü (Fırın Kullanımı Hariç)75,00 TL/ Adet Numune
Fırın KullanımıTalebin detaylarına göre belirlenmektedir.
Hızlı pişirim fırını (maksimum 1300°C)200,00 TL/ Adet Numune
1250°C’ye kadar (kutu tipi fırın)250,00 TL/ Adet Numune
1500°C’ye kadar (kutu tipi fırın)300,00 TL/ Adet Numune
1650°C’ye kadar (kutu fırın fırın)200,00 TL/ Adet Numune
Frit Ergitme Pota Ücreti350,00 TL/ Adet Numune
Plastiklik Ölçümü (Pfefferkorn yöntemi)Min. 1 Kg numune2 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Reometre Cihazı ile Viskozite ÖlçümüMin. 100 ml çamur1 Gün200,00 TL/ Adet Numune
Değirmen Öğütücü Bilye Öğünme TestiMin. 4 Kg numune3 Hafta750,00 TL/ Adet Numune
Su Emme Ölçümü75,00 TL/ Adet Numune
Yoğunluk Ölçümü (Arşimet)75,00 TL/ Adet Numune
Parlaklık Ölçümü (Glossmetre)100,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
pH Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
Bilyeli Değirmen İle Öğütme25,00 TL/Saat Numune
Toplu Küçülme Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
Rutubet (Nem) Tayini50,00 TL/ Adet Numune
Kaplama Malzemeleri Reçete Çalışması
(Numune Öğütme –Jetmil, Tane Boyut –Lazer,
Yoğunluk, Viskozite, Kurutma ve
Öğütme-Halkalı Kırıcı, Şekillendirme,
Fırın Kullanımı (maksimum 2 Pişirim),
Kuru Küçülme, Pişme Küçülmesi,
Su Emme, Renk Ölçümü, Kuru ve
Pişmiş Mukavemet)
Min. 2 kg numune2 Hafta1000,00 TL/Adet
Vitrifiye Malzemeleri Reçete Çalışması
(Numune Öğütme, Katı Konsantrasyonu,
Optimum Elektrolit Tayini, Tane Boyut-Lazer,
pH, Yoğunluk, Plastisite, Döküm Hızı-Çanak,
Şekillendirme-Küçülme Plakası ve
Deformasyon Çubuğu, Fırın Kullanımı
(maksimum 2 Pişirim, Kuru Küçülme,
Pişme Küçülmesi, Su Emme, Renk Ölçümü,
Kuru ve pişmiş mukavemet)
Min. 6 kg numune1 Hafta1500,00 TL/Adet