Hizmet Ücretleri

Fiyatlara KDV dahil değildir. (07.01.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Listede adı koyu renkli yazılmış testler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Standart NumarasıTest AdıTest Ücreti
(KDV dahil değildir.)
TS EN ISO 10545-1Seramik karolar-Numune alma ve kabul esaslarıParti büyüklüğüne göre belirlenir.
TS EN ISO 10545-2Seramik karolar-Boyut ve yüzey kalitesi tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-3Seramik karolar-Su emme tayini (vakum metodu ile )280,00 ₺
TS EN ISO 10545-3Seramik karolar-Su emme, görünen gözeneklilik, görünen bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin tayini (vakum metodu ile)280,00 ₺
TS EN ISO 10545-4Seramik karolar-Kopma modülünün (eğilme dayanımı) ve kırılma dayanımının tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-5Seramik karolar-Çarpma dayanımı tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-6Seramik karolar-Sırsız karolar- Derin aşınma dayanımı tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-7Seramik karolar-Sırlı karolar- Yüzey aşınmasına dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-8Seramik karolar-Lineer ısıl genleşme tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-9Seramik karolar-Isı şokuna dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-10Seramik karolar-Rutubet genleşmesi tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-11Seramik karolar-Sırlı karolar- Sırın çatlama dayanımı tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-12Seramik karolar-Dona dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-13Seramik karolar-Kimyasal maddelere dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-14Seramik karolar-Lekelenmeye dayanıklılık tayini280,00 ₺
TS EN ISO 10545-16Seramik karolar-Küçük renk farklılıklarının tayini280,00 ₺
DIN 51130Seramik karolar-Kaymazlık Tayini-Kayma riski yüksek zeminler için- Ayakkabı ile280,00 ₺
DIN 51097Seramik karolar-Kaymazlık Tayini-Islak zeminler için- Çıplak ayak ile230,00 ₺
TSE CEN TS 16165-Ek AYaya yüzeylerin kayma direnci tayini-Ramp testi- Islak zeminler için-Çıplak ayak ile230,00 ₺
TSE CEN TS 16165-Ek BYaya yüzeylerin kayma direnci tayini-Ramp testi- Kayma riski yüksek zeminler için-Ayakkabı ile280,00 ₺
BS 7976Pendulum cihazı ile yüzeyin kayma direnci tayini280,00 ₺
TS EN 13036-4Yüzeyin kayma / fren dayanımı tayini – Sarkaç metodu280,00 ₺
ANSI A.137.1Dinamik sürtünme katsayısı tayini (BOT 3000 cihazı ile)280,00 ₺
ANSI B101.3Dinamik sürtünme katsayısı tayini (BOT 3000 cihazı ile)280,00 ₺
ASTM C 373-16Seramik karolar-Su emme tayini (vakum metodu ile)230,00 ₺
ASTM C 133Refrakter malzemeler – Soğukta basma mukavemeti tayini280,00 ₺
ASTM C 830Refrakter malzemeler – Su emme, görünen gözeneklilik, görünen bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin tayini (Vakum metodu ile)280,00 ₺
ASTM C 357Refrakter malzemeler – Granül halindeki refrakter malzemelerin bulk yoğunluğunun tayini280,00 ₺
NF D 14-501Vitrifiye malzemeler – Yüzeylerin aşınmaya karşı dayanıklılığı tayini280,00 ₺
TS 605Vitrifiye malzemeler – Sırın zamanla çatlamaya dayanıklılığı tayini230,00 ₺
TS 605Vitrifiye malzemeler– Su emme oranı tayini230,00 ₺
TS 800 EN 997Vitrifiye malzemeler– Tek parça ve takım klozetler – Su emme oranı tayini230,00 ₺
MS 147 / AS 1976Vitrifiye ürünler – Su emme oranı tayini230,00 ₺
AS 1976-1992Vitrifiye ürünler – Çatlama dayanımı tayini (Otoklav 3,5 bar 10 saat)230,00 ₺
TS EN 1217 Metot-A (TS 10850)Porselen sofra eşyaları – Su emme oranı tayini230,00 ₺
TS EN 1217 Metot-C (TS 10850)Porselen sofra eşyaları – Su emme oranı tayini230,00 ₺
TS 10850Porselen sofra eşyaları – Otoklavda çatlamaya dayanıklılık tayini230,00 ₺
TS 10850Porselen sofra eşyaları – Termal şoka dayanıklılık tayini230,00 ₺
TS 12467Düz levhalar- Eğilme dayanımı tayini230,00 ₺

Ar-Ge Fiyat Listesi

Ar-Ge Fiyat Listesi

Ar-Ge ve Teknolojik Destek Hizmetleri

ELEKTRON VE OPTİK KARAKTERİZASYONNUMUNE*SÜREÜCRET**
Taramalı Elektron Mikroskobu
(FESEM-EDX-WDX)
Toz halinde min. 20 g Katı halde 5×5 mm2 numune5 Gün300,00 TL/saat
Optik Mikroskop Metalografik İnceleme ve DeğerlendirmeMin. 1×1 mm2 Numune2 Gün150,00 TL/saat

* Fiyatlarımıza numune hazırlama dahildir.
** Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

GENEL KARAKTERİZASYON TEST/ANALİZ ADINUMUNESÜREÜCRET
Nano Boyutta Tane Boyut Dağılım Analizi (5 nm–5 µm) (Zetasizer)100 g Numune2 Gün125,00 TL/Adet Numune
Zeta Potansiyeli Ölçümü200 g Numune2 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Zeta Potansiyel Eğrisi Oluşturma (6 noktalı)400,00 TL/ Adet Numune
INSTRON Mukavemet Cihazı:Numune boyutu ile ilgili bilgi isteyiniz.1 Gün
Çekme Deneyi, 1 numune150,00 TL/ Adet Numune
Çekme Deneyi, 2-5 numune125,00 TL/ Adet Numune
Çekme Deneyi, 6 numune ve üzeri100,00 TL/ Adet Numune
Basma deneyi150,00 TL/ Adet Numune
Eğme Mukavemeti(4 Nokta Eğme)150,00 TL/ Adet Numune

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

ISIL KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre)Min. 25x5x5 mm3 Numune5 Gün200,00 TL/ Adet Numune
Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre) Refrakter ÖlçümüMin. 50x10x10 mm35 Gün250,00 TL/ Adet Numune
TGA/DTA Analizi100 g numune5 Gün250,00 TL/ Adet Numune
TGA/DSC Analizi100 g numune5 Gün300,00 TL/ Adet Numune
Isı Kapasitesi (Cp) Ölçümü100 g numune1 Hafta300,00 TL/ Adet Numune
Isı Mikroskobu ile Ergime Davranışı Tayini100 g numune1 Hafta200,00 TL/ Adet Numune
Termal Difüzivite:Silindir Numune için:
Kalınlık 0,05-5 mm
Kare numune için;
Min. 10 x10 mm2
1 Hafta
(Laser Flash yöntemi ile 200°C aralıkla 1000°C ’ye kadar)
1 Numune400,00 TL/Adet Numune
2 Numune450,00 TL/Adet Numune
3 Numune600,00 TL/Adet Numune
Termal İletkenlik (Maksimum 1000°C)600,00 TL/Adet Numune
Termal Difüzivite (Oda Sıcaklığı)200.00 TL/Adet Numune
Termal İletkenlik Ölçümü (C-THERM)
(İletkenliği 0-10 W/mK arasında değişen numuneler için)
Min. 5 mm kalınlık
Min. 30 mm çap
2 Gün250,00 TL/ Adet Numune
Optik Dilatometre Kullanımı
Optik Dilatometre ile Sinterleme Davranışı İncelemesi
(En az 3, en çok 5 ölçüm)
Min. 200 g Toz veya 5×10 cm2 numune1 Hafta200,00 TL/ Adet Numune
400,00 TL/ Adet Numune
Fleximetre (ODLT) Cihazı İle Deformasyon ÖlçümüMin. 85x5x5 mm3 Numune1 Hafta200,00 TL/ Adet Numune
Fleximetre İle Sırın Basma Gerilimi TayiniMin. 90x5x5mm3 (Sır uygulanmış pişmiş bünye)
Min. 50x5x5 mm3 (Sır ve bünye-pişmiş)
1 Hafta400,00 TL/ Adet Numune

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
X Işınları Difraksiyonu (XRD):100 g numune3 Gün
Kalitatif Mineralojik Analiz200,00 TL/Adet Numune
Kantitatif Mineralojik Analiz300,00 TL/Adet Numune
Numune Hazırlama (Toz halinde olmayan numuneler)40,00 TL/Adet Numune
X-Işınları Flüoresansı (XRF)100 g numune3 Gün
Yarı Kantitatif200,00 TL/Adet Numune
Kantitatif250,00 TL/Adet Numune
Fourier Transform Infrared Spektrometresi(FTIR)Toz Min. 20 g veya 2×2 mm2 numune1 Gün125,00 TL/Adet Numune
Yaş Kimyasal Metot ile B2O3 Miktarının TayiniMin. 20 g numune5 Gün300,00 TL/Adet Numune
Ateş Zayiatı Ölçümü200,00 TL/Adet Numune

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

FİZİKSEL KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
He Piknometresi ile Tozlarda Kütle Yoğunluğu Tayini100 g numune1 Gün100,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Lazer Tekniği ile su ortamında)100 g numune1 Gün125,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılım Tayini (X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle su ortamında)100 g numune2 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Lazer Tekniği ile alkol ortamında)100 g numune1 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılım Tayini (X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle alkol ortamında)100 g numune2 Gün200,00 TL/ Adet Numune
Refrakter Malzemelerde Aside Dayanıklılık TayiniMin. 50x50x50 mm3 Numune1 Hafta250,00 TL/Adet Numune
Yaş ve Kuru Elek Analizi (600µ-32µ)Min. 200 g numune1 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Alanı Tayini (BET)100 g numuneMax.250,00 TL/ Adet Numune
5 Gün
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü (Portatif Profilometre)Min. 10×10 cm2 numune2 Gün50,00 TL/ Adet Numune
Optimum Elektrolit TayiniMin. 2 Kg numune2 Hafta290,00 TL/ Adet Numune
Kuru Mukavemet Ölçümü75,00 TL/ Adet Numune
Pişmiş Mukavemet Ölçümü(Fırın Kullanımı Hariç)75,00 TL/ Adet Numune
Fırın KullanımıTalebin detaylarına göre belirlenmektedir.
Hızlı pişirim fırını (maksimum 1300°C)200,00 TL/ Adet Numune
1250°C’ye kadar (kutu tipi fırın)250,00 TL/ Adet Numune
1500°C’ye kadar (kutu tipi fırın)300,00 TL/ Adet Numune
1650°C’ye kadar (kutu fırın fırın)200,00 TL/ Adet Numune
Frit Ergitme Pota Ücreti350,00 TL/ Adet Numune
Plastiklik Ölçümü (Pfefferkorn yöntemi)Min. 1 Kg numune2 Gün150,00 TL/ Adet Numune
Reometre Cihazı ile Viskozite ÖlçümüMin. 100 ml çamur1 Gün200,00 TL/ Adet Numune
Değirmen Öğütücü Bilye Öğünme TestiMin. 4 Kg numune3 Hafta750,00 TL/ Adet Numune
Su Emme Ölçümü75,00 TL/ Adet Numune
Yoğunluk Ölçümü (Arşimet)75,00 TL/ Adet Numune
Parlaklık Ölçümü (Glossmetre)100,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
pH Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
Bilyeli Değirmen İle Öğütme25,00 TL/Saat Numune
Toplu Küçülme Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
Rutubet (Nem) Tayini50,00 TL/ Adet Numune
Kaplama Malzemeleri Reçete Çalışması
(Numune Öğütme –Jetmil, Tane Boyut –Lazer, Yoğunluk, Viskozite, Kurutma ve Öğütme-Halkalı Kırıcı, Şekillendirme, Fırın Kullanımı (maksimum 2 Pişirim), Kuru Küçülme, Pişme Küçülmesi, Su Emme, Renk Ölçümü, Kuru ve Pişmiş Mukavemet)
Min. 2 kg numune2 Hafta1000,00 TL/Adet
Vitrifiye Malzemeleri Reçete Çalışması
(Numune Öğütme, Katı Konsantrasyonu, Optimum Elektrolit Tayini, Tane Boyut-Lazer, Ph, Yoğunluk, Plastisite, Döküm Hızı-Çanak, Şekillendirme-Küçülme Plakası ve Deformasyon Çubuğu, Fırın Kullanımı (maksimum 2 Pişirim, Kuru Küçülme, Pişme Küçülmesi, Su Emme, Renk Ölçümü, Kuru ve pişmiş mukavemet)
Min. 6 kg numune1 Hafta1500,00 TL/Adet

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.