Hizmet Ücretleri

Fiyatlara KDV dahil değildir. (07.01.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Hizmet Ücretleri PDF

Listede adı koyu renkli yazılmış testler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Standart NumarasıTest AdıTest Ücreti
TS EN ISO 10545-1Seramik karolar-Numune alma ve kabul esaslarıParti büyüklüğüne göre belirlenir.
TS EN ISO 10545-2Seramik karolar-Boyut ve yüzey kalitesi tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-3Seramik karolar-Su emme tayini (vakum metodu ile )365,00 ₺
TS EN ISO 10545-3Seramik karolar-Su emme, görünen gözeneklilik, görünen bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin tayini (vakum metodu ile)365,00 ₺
TS EN ISO 10545-4Seramik karolar-Kopma modülünün (eğilme dayanımı) ve kırılma dayanımının tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-5Seramik karolar-Çarpma dayanımı tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-6Seramik karolar-Sırsız karolar- Derin aşınma dayanımı tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-7Seramik karolar-Sırlı karolar- Yüzey aşınmasına dayanıklılık tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-8Seramik karolar-Lineer ısıl genleşme tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-9Seramik karolar-Isı şokuna dayanıklılık tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-10Seramik karolar-Rutubet genleşmesi tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-11Seramik karolar-Sırlı karolar- Sırın çatlama dayanımı tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-12Seramik karolar-Dona dayanıklılık tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-13Seramik karolar-Kimyasal maddelere dayanıklılık tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-14Seramik karolar-Lekelenmeye dayanıklılık tayini365,00 ₺
TS EN ISO 10545-16Seramik karolar-Küçük renk farklılıklarının tayini365,00 ₺
DIN 51130Seramik karolar-Kaymazlık Tayini-Kayma riski yüksek zeminler için- Ayakkabı ile365,00 ₺
DIN 51097Seramik karolar-Kaymazlık Tayini-Islak zeminler için- Çıplak ayak ile300,00 ₺
TSE CEN TS 16165-Ek AYaya yüzeylerin kayma direnci tayini-Ramp testi- Islak zeminler için-Çıplak ayak ile300,00 ₺
TSE CEN TS 16165-Ek BYaya yüzeylerin kayma direnci tayini-Ramp testi- Kayma riski yüksek zeminler için-Ayakkabı ile365,00 ₺
BS 7976Pendulum cihazı ile yüzeyin kayma direnci tayini365,00 ₺
TS EN 13036-4Yüzeyin kayma / fren dayanımı tayini – Sarkaç metodu365,00 ₺
ANSI A.137.1Dinamik sürtünme katsayısı tayini (BOT 3000 cihazı ile)365,00 ₺
ANSI B101.3Dinamik sürtünme katsayısı tayini (BOT 3000 cihazı ile)365,00 ₺
ASTM C 373-16Seramik karolar-Su emme tayini (vakum metodu ile)300,00 ₺
ASTM C 133Refrakter malzemeler – Soğukta basma mukavemeti tayini365,00 ₺
ASTM C 830Refrakter malzemeler – Su emme, görünen gözeneklilik, görünen bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin tayini (Vakum metodu ile)365,00 ₺
ASTM C 357Refrakter malzemeler – Granül halindeki refrakter malzemelerin bulk yoğunluğunun tayini365,00 ₺
NF D 14-501Vitrifiye malzemeler – Yüzeylerin aşınmaya karşı dayanıklılığı tayini365,00 ₺
TS 605Vitrifiye malzemeler – Sırın zamanla çatlamaya dayanıklılığı tayini300,00 ₺
TS 605Vitrifiye malzemeler– Su emme oranı tayini300,00 ₺
TS 800 EN 997Vitrifiye malzemeler– Tek parça ve takım klozetler – Su emme oranı tayini300,00 ₺
MS 147 / AS 1976Vitrifiye ürünler – Su emme oranı tayini300,00 ₺
AS 1976-1992Vitrifiye ürünler – Çatlama dayanımı tayini (Otoklav 3,5 bar 10 saat)300,00 ₺
TS EN 1217 Metot-A (TS 10850)Porselen sofra eşyaları – Su emme oranı tayini300,00 ₺
TS EN 1217 Metot-C (TS 10850)Porselen sofra eşyaları – Su emme oranı tayini300,00 ₺
TS 10850Porselen sofra eşyaları – Otoklavda çatlamaya dayanıklılık tayini300,00 ₺
TS 10850Porselen sofra eşyaları – Termal şoka dayanıklılık tayini300,00 ₺
TS 12467Düz levhalar- Eğilme dayanımı tayini300,00 ₺

Ar-Ge Fiyat Listesi

Ar-Ge ve Teknolojik Destek Hizmetleri

* Fiyatlarımıza numune hazırlama dahildir.

ELEKTRON VE OPTİK KARAKTERİZASYONNUMUNE * SÜRETEST ÜCRETİ **
Taramalı elektron Mikroskobu
(FESEM-EDX-WDX)Toz halinde min. 20 g Katı halde 5×55 Gün390,00 TL/Saat
Optik Mikroskop Metalograik İnceleme ve DeğerlendirmeMin 1×1 mm2 numune2 Gün195,00 TL/Saat
GENEL KARAKTERİZASYON TEST / ANALİZ ADINUMUNESÜREÜCRET
Nano Boyutta Tane Boyut Dağılım Analizi (5nm – 5µm) (Zetsizer)100 g numune2 Gün165,00 TL/Adet Numune
Zeta Potansiyeli Ölçümü200 g numune2 Gün195,00 TL/Adet Numune
Zeta Potansiyeli Eğrisi Oluşturma (6 noktalı)520 TL/Adet Numune
INSTRON Mukavemet CihazıNumune boyutuyla ilgili bilgi isteyiniz
Çekme Deneyi, 1 numune195,00 TL/Adet Numune
Çekme Deneyi, 2-5 numune (numune başına)165,00 TL/Adet Numune
Çekme Deneyi, 6 veya daha fazla numune (numune başına) 130,00 TL/Adet Numune
Basma Deneyi195,00 TL/Adet Numune
Eğme Mukavemeti (4 nokta eğme)195,00 TL/Adet Numune
MİNERALOJİK KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
X Işınları Difraksiyonu (XRD): 100 g numune3 Gün
Kalitatif Mineralojik Analiz260,00 TL/Adet Numune
Kantitatif Mineralojik Analiz 390,00 TL/Adet Numune
Numune Hazırlama (Toz halinde olmayan numuneler)55,00 TL/Adet Numune
X-Işınları Flüoresansı (XRF) : 100 g numune 3 Gün
Yarı Kantitatif260,00 TL/Adet Numune
Kantitatif325,00 TL/Adet Numune
Fourier Transform Infrared Spektrometresi(FTIR)Toz Min. 20 g veya 2×2 mm2 numune 1 Gün165,00 TL/Adet Numune
Yaş Kimyasal Metot ile B2O3 Miktarının TayiniMin. 20 g numune5 Gün390,00 TL/Adet Numune
Ateş Zayiatı Ölçümü260,00 TL/Adet Numune
ISIL KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre)Min. 25x5x5 mm3 Numune5 Gün260,00 TL/ Adet Numune
Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre) Refrakter Ölçümü Min. 50x10x10 mm3 Numune 5 Gün325,00 TL/ Adet Numune
TGA/DTA Analizi100 g numune5 Gün325,00 TL/ Adet Numune
TGA/DSC Analizi100 g numune5 Gün390,00 TL/ Adet Numune
Isı Kapasitesi (Cp) Ölçümü100 g numune1 Hafta390,00 TL/ Adet Numune
Isı Mikroskobu ile Ergime Davranışı Tayini100 g numune1 Hafta260,00 TL/ Adet Numune
Termal Difüzivite: (Lazer Flash yöntemi ile 200 C aralıkla 1000 C’ye kadar) 1 NumuneSilindir Numune için: Kalınlık 0,05-5 mm, Kare Numune için: min 10×10 mm21 Hafta520,00 TL/ Adet Numune
Termal Difüzivite: (Lazer Flash yöntemi ile 200 C aralıkla 1000 C’ye kadar) 2 Numune Silindir Numune için: Kalınlık 0,05-5 mm, Kare Numune için: min 10×10 mm2 1 Hafta520,00 TL/ Adet Numune
Termal Difüzivite: (Lazer Flash yöntemi ile 200 C aralıkla 1000 C’ye kadar) 3 Numune Silindir Numune için: Kalınlık 0,05-5 mm, Kare Numune için: min 10×10 mm2 1 Hafta780,00 TL/ Adet Numune
Termal İletkenlik (Maksimum 1000 C)Silindir Numune için: Kalınlık 0,05-5 mm, Kare Numune için: min 10×10 mm2 1 Hafta780,00 TL/ Adet Numune
Termal Difüzivite (Oda Sıcaklığı)Silindir Numune için: Kalınlık 0,05-5 mm, Kare Numune için: min 10×10 mm2 1 Hafta260,00 TL/ Adet Numune
Termal İletkenlik Ölçümü (C-THERM) (İletkenliği 0-10 W/mK arasında değişen numuneler için)Min. 5 mm kalınlık, Min. 30 mm çap2 Gün325,00 TL/ Adet Numune
Optik Dilatometre KullanımıMin. 200 g toz veya 5×10 cm2 numune1 Hafta260,00 TL/ Adet Numune
Optik Dilatometre ile Sinterleme Davranışı İncelemesi (En az 3, en çok 5 ölçüm) 520,00 TL/ Adet Numune
Fleximetre (ODLT) Cihazı ile Deformasyon ÖlçümüMin 85x5x5 mm3 numune 1 Hafta 260,00 TL/ Adet Numune
Fleximetre ile Sırın Basma Gerilimi TayiniMin. 90x5x5 mm3 (Sır uygulanmış pişmiş bünye) 1 Hafta 520,00 TL/ Adet Numune
Fleximetre ile Sırın Basma Gerilimi TayiniMin. 50x5x5 mm3 (Sır ve bünye-pişmiş) 1 Hafta 520,00 TL/ Adet Numune
FİZİKSEL KARAKTERİZASYONNUMUNESÜREÜCRET
He Piknometresi ile Tozlarda Kütle Yoğunluğu Tayini100 g numune1 Gün130,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Lazer Tekniği ile su ortamında)100 g numune1 Gün165,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılım Tayini (X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle su ortamında)100 g numune1 Gün195,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Lazer Tekniği ile alkol ortamında)100 g numune1 Gün195,00 TL/ Adet Numune
Tane Boyut Dağılım Tayini (X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle alkol ortamında)100 g numune2 Gün260,00 TL/ Adet Numune
Refrakter Malzemelerde Aside Dayanıklılık TayiniMin. 50x50x50 mm3 Numune1 Hafta325,00 TL/Adet Numune
Yaş ve Kuru Elek Analizi (600µ-32µ)Min. 200 g numune1 Gün195,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Alanı Tayini (BET)100 g numune5 Gün325,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü (Portatif Profilometre)Min. 10×10 cm2 numune2 Gün65,00 TL/ Adet Numune
Optimum Elektrolit TayiniMin. 2 Kg numune2 Hafta380,00 TL/ Adet Numune
Kuru Mukavemet Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
Pişmiş Mukavemet Ölçümü (Fırın Kullanımı Hariç)100,00 TL/ Adet Numune
Fırın KullanımıTalebin detaylarına göre belirlenmektedir.
Hızlı pişirim fırını (maksimum 1300°C)260,00 TL/ Adet Numune
1250°C’ye kadar (kutu tipi fırın)325,00 TL/ Adet Numune
1500°C’ye kadar (kutu tipi fırın)390,00 TL/ Adet Numune
1650°C’ye kadar (kutu fırın fırın)260,00 TL/ Adet Numune
Frit Ergitme Pota Ücreti455,00 TL/ Adet Numune
Plastiklik Ölçümü (Pfefferkorn yöntemi)Min. 1 Kg numune2 Gün195,00 TL/ Adet Numune
Reometre Cihazı ile Viskozite ÖlçümüMin. 100 ml çamur1 Gün260,00 TL/ Adet Numune
Değirmen Öğütücü Bilye Öğünme TestiMin. 4 Kg numune3 Hafta975,00 TL/ Adet Numune
Su Emme Ölçümü100,00 TL/ Adet Numune
Yoğunluk Ölçümü (Arşimet)100,00 TL/ Adet Numune
Parlaklık Ölçümü (Glossmetre)130,00 TL/ Adet Numune
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü130,00 TL/ Adet Numune
pH Ölçümü130,00 TL/ Adet Numune
Bilyeli Değirmen İle Öğütme35,00 TL/Saat Numune
Toplu Küçülme Ölçümü130,00 TL/ Adet Numune
Rutubet (Nem) Tayini65,00 TL/ Adet Numune
Kaplama Malzemeleri Reçete Çalışması
(Numune Öğütme –Jetmil, Tane Boyut –Lazer,
Yoğunluk, Viskozite, Kurutma ve
Öğütme-Halkalı Kırıcı, Şekillendirme,
Fırın Kullanımı (maksimum 2 Pişirim),
Kuru Küçülme, Pişme Küçülmesi,
Su Emme, Renk Ölçümü, Kuru ve
Pişmiş Mukavemet)
Min. 2 kg numune2 Hafta1300,00 TL/Adet
Vitrifiye Malzemeleri Reçete Çalışması
(Numune Öğütme, Katı Konsantrasyonu,
Optimum Elektrolit Tayini, Tane Boyut-Lazer,
pH, Yoğunluk, Plastisite, Döküm Hızı-Çanak,
Şekillendirme-Küçülme Plakası ve
Deformasyon Çubuğu, Fırın Kullanımı
(maksimum 2 Pişirim, Kuru Küçülme,
Pişme Küçülmesi, Su Emme, Renk Ölçümü,
Kuru ve pişmiş mukavemet)
Min. 6 kg numune1 Hafta1950,00 TL/Adet