Ar&Ge

SAM A.Ş. bünyesinde yapılan projeler genel olarak 2 grupta toplanmaktadır:

İnovatif Projeler ve İkili Projeler

Firmalar ile yapılan ikili projelerde öncelikle firma beklentileri doğrultusunda yetkili firma temsilcisi, Ar-ge Koordinatörü, Ar-ge Koordinatör Yardımcısı ve proje yürütücülerinin katılacağı bir toplantı ile projenin konusu net bir şekilde belirlenir. Projede, projeyi yönlendirmek ve yürütmek üzere üniversite personeli veya SAM personeli görevlendirilebilir. Proje konusu, proje maliyetleri ve proje çalışanlarının belirlenmesinden sonra firma ile SAM arasında bir proje sözleşmesi yapılır.

Proje konusu, proje danışmanları, uygulama çalışmaları kapsamında yapılacak işler, firmanın ve SAM’ın yapacağı çalışmalar, iş-zaman etüdü, proje başlama tarihi ve tahmin edilen bitiş süresinin belirlendiği proje sözleşmesi karşılıklı olarak firma ve SAM sorumluları tarafından imzalanarak proje başlatılır.

İkili projeler, ortak yarar projeleri ve yenilikçi projelerin uygulama sistematiği kapsamı dışındadır. Bu projelerin kullanım hakları sadece firmaya aittir. Bu özellikleri dışında kalan konularda ortak yarar projeleri ve yenilikçi projeler için geçerli şartlar geçerlidir.

İşbirliği ortağı ve/veya işbirliği ortağı olmayan firmalar tarafından talep edilen konuda gerçekleştirilen ve bir gizlilik anlaşması çerçevesinde sonuçları sadece ilgili firmaya iletilen projelerdir.