Amaçlarımız

SAM aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur;

Seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve üniversiteler arasında işbirliği ağı oluşturmak, bu işbirliği ağı yoluyla endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünde, seramik sanayinin ve seramik sanayine yardımcı sanayilerin gereksinim duyduğu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

Bu konularda bilgi birikimi sağlamak.

Araştırma çalışmalarında üniversiteler ile işbirliği içine girerek üniversitenin araştırıcı potansiyelini sanayinin gereksinimleri doğrultusunda kullanmak ve üniversite ve sanayi işbirliğini özendirmek, arttırmak ve yaymak.

Endüstriyel araştırma konularında deneyimli mezunların yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve üniversitelerin teknolojik yaratıcılıkta ve endüstriyel gelişmelerde, temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığı ile etkileşimini ve devamlılığını sağlamak, böylelikle sektörün uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında pay sahibi olmak.

Seramik sektörünün rekabetini arttıracak üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi veya standartlarını arttırmak, ar-ge çalışmalarında ihtiyaç duyduğu test/analiz, eğitim ve diğer hizmetleri sağlamak/sağlanması için girişimde bulunmaktır.

Sektöre teknolojik destek ve eğitim hizmetleri vermek, seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, gerektiğinde eğitici/bilgilendirici yayınlar çıkartmak,

Sektöre analiz ve akredite standart test hizmetleri vermek,

Sektöre ulusal/uluslararası teknik düzenlemeler kapsamında uyumlandırma çalışmalarında destek olmak,

Sektörel laboratuvar /doğrulama hizmetleri vermek,

Türk seramik sektörünün ihracat yaptığı ülkeler için yaptırılması zorunlu olan ürün testlerinin ilgili ülkelerin standartları doğrultusunda yapılması için çalışmalar yapmak,

Yürürlükte olan standartları takip etmek,

Firmalara CE işaretlemesi çalışmalarında destek olmak, bu kapsamda gerekli yapılanmayı sağlamak ve analiz / test hizmetleri vermek,

Seramik sektörünü ar-ge çalışmalarında desteklemeye yönelik olarak; kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler ve mamullerin kabul kriterlerine göre kontrol hizmetleri vermek,

Sektör ihtiyaçlarına yönelik diğer ülkelerdeki gelişmeleri, uygulamaları ve yaptırımları izlemek ve sektörü bu konularda bilgilendirmek, yönlendirmek,

Benzer diğer kuruluşlarla birlikte Uluslararası birlik, federasyon ve konfederasyon ile işbirliği ve birleşme olanaklarına gitmek.