Kalite Politikamız

SAM Kalite Politikası müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karşılamak üzere verilen hizmetler ile izlenebilir büyümeyi elde etmek üzere belirlenmiştir. Bu politikanın sağlanması, çalışmalarındaki kaliteden ayrı ayrı sorumlu olan ve böylece merkezin bütününün sürekli gelişimini sağlayan tüm personeli kapsar.

Bu doğrultuda SAM Kalite Politikası aşağıdaki unsurları içerir;

 • Alanında eğitimli ve deneyimli yetkilendirilmiş personel tarafından iyi mesleki ve teknik uygulama ile müşterilere profesyonel hizmet vermek, tüm çalışmalarda kaliteyi ve verimliliği sürekli olarak sağlamak,
 • Tüm çalışmaları SAM kalite yönetim sistemine uygun şekilde yürütmek ve kalite yönetim sistemini hizmet kalitesinin gerekleri doğrultusunda geliştirmek-iyileştirmek,
 • Tüm personelin yönetim sistemi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını, hedeflere ulaşmak için ortak katılımlarının sağlanmasını, çalışmalarının hedefleri gerçekleştirmeye etkisini değerlendirebilecek bilinç düzeyine ulaşmasını temin etmek,
 • Müşteri memnuniyetini %100 sağlamak, bunun temini için kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak ve müşterilerden gelen tüm geri beslemelere zamanında cevap vermek,
 • Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olan hizmet profilini gerçekleştirmek, tanıtmak ve yeni test hizmetlerini SAM’a adapte etmek,
 • Sektörel ve bilimsel gelişmelerin sürekli takibi ile sektöre gerekli Ar-Ge desteğini sağlamak,
 • Ar-Ge çalışmalarında sektör beklentilerini göz önüne alarak çalışma konuları belirlemek, çalışmaları sonuna kadar düzenli olarak sürdürmek, takip etmek, sonuçlandırmak ve sektörün hizmetine faydalanabilecekleri şekilde sunmak,
 • İşbirliği ortaklarının seramik malzemeler alanında teknolojik ve bilimsel bazda her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli organizasyon ve altyapıyı sağlamak, üretim problemleri ve teknolojik problemlerde anında destek sağlamak,
 • Çalışanlarına gerekli eğitimleri vererek, verimliliklerini arttırmak ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Tüm hizmetlerde tarafsızlık, doğruluk ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak,
 • Tüm çalışmalarında çevreye zarar verici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaktır.

Prof. Dr. Servet TURAN
SAM Yönetim Kurulu Başkanı/ Ar-Ge Koordinatörü