Kalite Politikamız

SAM kalite politikası müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karşılamak üzere verilen hizmetler ile izlenebilir büyümeyi elde etmek üzere belirlenmiştir. Bu kalite seviyesi SAM’ın mevcut ve potansiyel müşterileri ile bağımsız değerlendirme/tetkik yetkililerinin memnuniyetini yansıtan bir sistemin uygulanması ile elde edilir. Bu politikanın sağlanması, çalışmalarındaki kaliteden ayrı ayrı sorumlu olan ve böylece merkezin bütününün sürekli gelişimini sağlayan tüm personeli kapsar. Bu politika Ar-ge Koordinatörü, Ar-ge Koordinatör Yardımcısı ve Kalite Sorumlusu tarafından tüm çalışanlara dağıtılır ve açıklanır. Bu doğrultuda SAM Kalite Politikası aşağıdaki unsurları içerir;

Müşteri memnuniyetini %100 sağlamak, bunun temini için kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak ve müşterilerden gelen tüm geri beslemelere zamanında cevap vermek,

İyi mesleki ve teknik uygulama ile müşterilere profesyonel hizmet vermek, tüm çalışmalarda kaliteyi ve verimliliği sürekli olarak sağlamak,

SAM kalite yönetim sisteminin sürekliliğini, sürekli iyileştirilmesini ve etkinliğini sağlamak,

Tüm çalışmaları kalite yönetim sistemine uygun şekilde yürütmek ve kalite yönetim sistemini hizmet kalitesinin gerekleri doğrultusunda geliştirmek-iyileştirmek,

Tüm personelin kalite yönetim sistemi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını, hedeflere ulaşmak için ortak katılımlarının sağlanmasını, çalışmalarının hedefleri gerçekleştirmeye etkisini değerlendirebilecek bilinç düzeyine ulaşmasını temin etmek,

Teknik ve yönetsel tüm şartlarda müşteri memnuniyetini sağlamak,

Sektörel ve bilimsel gelişmelerin sürekli takibi ile sektöre gerekli ar-ge desteğini sağlamak,

Standart, doğrulaması/geçerli kılınması yapılmış metotların kullanımı ile seramik sektörünün analiz ve test ihtiyaçlarını maksimum düzeyde, zamanında ve doğru olarak karşılamak,

Tüm hizmetleri her zaman müşterilerine zamanında ulaştırmak,

Tüm hizmetlerde tarafsızlık, doğruluk ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak,

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olan hizmet profilini gerçekleştirmek, tanıtmak ve yeni hizmetleri SAM’a adapte etmek,

Ar-ge çalışmalarında sektör beklentilerini göz önüne alarak çalışma konuları belirlemek, çalışmaları sonuna kadar düzenli olarak sürdürmek, takip etmek, sonuçlandırmak ve sektörün hizmetine faydalanabilecekleri şekilde sunmak,

SAM genelindeki çalışmalarda ISO 9001:2000, standart test laboratuvarındaki çalışmalarda TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının şartlarına uygun olarak kurulan kalite sistemlerinin sürekliliğini sağlamak,

İşbirliği ortaklarının seramik malzemeler alanında teknolojik ve bilimsel bazda her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli organizasyon ve altyapıyı sağlamak,

Üretim problemleri ve teknolojik problemlerde anında destek sağlamak,

Kalite iyileştirme çalışmalarında bütün çalışanların katılımlarını sağlamak,

Çalışanların gerekli eğitimlerle verimliliklerini arttırmak ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak,

SAM personelini kalite yönetim sistemi hakkında bilgilendirerek SAM politika ve prosedürlerine uygun çalışmalarını sağlamak,

Tüm çalışmalarında çevreye zarar verici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaktır.

Prof. Dr. Alpagut KARA
SAM Yönetim Kurulu Başkanı