Müşteriye Hizmet

Müşteri anketimize katılmak için burayı tıklayın.

Müşteri Şikâyet Prosedürü

Seramik Araştırma Merkezi’ nde müşteri memnuniyetinin sağlanması için, müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen şikayetler önem derecesine, haklı veya haksız olma durumuna bakılmaksızın değerlendirmeye alınır. SAM da çalışmalar, şikayetlerin oranını ve kalite sapmalarını en aza düşürecek ve böylelikle yönetim sistemini iyileştirme faaliyetlerine sürekli açık tutacak doğrultuda sürdürülür. Seramik Araştırma Merkezi herhangi bir müşteri şikayeti olduğunda mümkün olan her durumda şikayeti kabul eder, ilerleme raporlarını ve sonucu şikayetçiye ulaştırır. Şikayet değerlendirmesinin bittiğine dair bildirimde bulunur.

Seramik Araştırma Merkezi