Müşteriye Hizmet

Müşteri anketimize katılmak için burayı tıklayın.

Müşteri Şikâyet Prosedürü

Seramik Araştırma Merkezi herhangi bir müşteri şikayeti olduğunda mümkün olan her durumda şikayeti kabul eder. Müşteri memnuniyetinin sağlanması için, müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen şikayetler önem derecesine, haklı veya haksız olma durumuna bakılmaksızın değerlendirmeye alınır. Şikayet konusu laboratuvar faaliyeti ile ilgili ya da ilgili olmayabilir. Her iki durumda da şikayetin alındığı konusunda müşteri bilgilendirilir. Değerlendirme sonrası şikayet konusu laboratuvar faaliyetleri ile ilgili ise şikayet değerlendirmeye alınır. Şikayet ile ilgili sonuçlar şikayete konu laboratuvar faaliyetinde yer almayan kişi/kişiler tarafından hazırlanır, gözden geçirilir ve onaylanır. SAM da çalışmalar, şikayetlerin oranını ve kalite sapmalarını en aza düşürecek ve böylelikle yönetim sistemini iyileştirme faaliyetlerine sürekli açık tutacak doğrultuda sürdürülür. Seramik Araştırma Merkezi şikayetin geçerli kılınması için gereken tüm bilgileri bir araya getirir ve doğrular, ilerleme raporlarını ve sonucu şikayetçiye ulaştırır. Şikayet değerlendirmesinin bittiğine dair müşteriye bildirimde bulunur.

Seramik Araştırma Merkezi