Genel

Refrakter Hammaddeleri ve Yardımcı Malzemeleri eğitimimiz başarıyla tamamlandı.

Dr. Beyhan Özdemir’in verdiği seminerde,– Fiziksel, mineralojik, kimyasal özellikler – Hammadde seçim kriterleri– Karakterizasyon Yöntemleri– Hammaddelerin ülkemizdeki tedarik kısıtları gibi konular işlenmiştir.