Genel

Refrakter Hammaddeleri ve Yardımcı Malzemeleri Semineri

Dr. Beyhan Özdemir’in vereceği seminerde,
– Fiziksel, mineralojik, kimyasal özellikler
– Hammadde seçim kriterleri
– Karakterizasyon Yöntemleri
– Hammaddelerin ülkemizdeki tedarik kısıtları
gibi konular işlenecektir.