Genel

“Vitrifiye Sır ve Çamur Reolojisinin Üretim Verimliliğine Etkisi” Eğitimimiz Yapıldı

26 Ağustos – 27 Ağustos 2020 tarihleri arasında “Vitrifiye Sır ve Çamur Reolojisinin Üretim Verimliliğine Etkisi” başlıklı eğitim sektör temsilcilerinin geniş katılımı ile merkezimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimin ilk kısmında eğitmen Dr. Ender Balcı’nın sunumuyla reolojiye giriş, sır hazırlama ve sırlama proseslerinde reoloji ve çamur hazırlama ve dökümhanede reoloji başlıkları üzerinde durulmuştur. Eğitimin ikinci kısmında ise Anton Paar firmasından Gizem Akay seminer salonuna kurulan demo reometre cihazı hakkında teknik bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumdan sonra demo cihaz ile sır ve çamur reoloji ölçümleri yapılmış, Dr. Ender Balcı ölçüm sonuçlarını yorumlamıştır. Sunum sonrası elektrolitlerinin girdi kontrollerinin yapılması, çamur ve sır kontrollerinin yapılarak üretim kayıplarının azaltılması ve döküm izi, sır akması gibi üretim problemlerinin reolojik kontrollerle giderilmesi konuları örnek ölçüm sonuçları ile açıklanmıştır.