Genel

Webinar: Seramik Tozlarının Kimyasal Yöntemlerle Sentezi

28 Nisan 2021 günü saat 16:00’da gerçekleştirilecek webinar için aşağıdaki linki tıkladığınızda açılacak formu doldurarak kayıt olmanız gerekmektedir.

Kayıt Formu için tıklayın

Seramikleri genel hatları ile geleneksel seramikler ve ileri seramikler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Her iki gruptaki seramikler de temel olarak tozların şekillendirilmesi ve yüksek sıcaklıklarda sinterlenmesi yoluyla üretilmektedir. Ancak üretimde kullanılan başlangıç tozlarının saflığı ve partikül boyutu ile nihai olarak ortaya çıkan ürünlerin uygulamaları ve katma değeri bu iki seramik grubu arasındaki temel farklılık noktalarıdır.

Bu webinerde genel hatları ile, ileri seramiklerin üretiminde gereksinim duyulan seramik tozlarının sentezinde kullanılan kimyasal yöntemler tanıtılacaktır. Katı hal tepkimeleri, indirgeme-oksitleme-nitrürleme, çözeltilerden çöktürme, hidrotermal sentez, ergimiş tuz sentezi, sol-jel ve polimer piroliz yöntemlerinden bahsedilecek ve çalışmalardan örnekler de sunulacaktır.